Minggu, 20 Januari 2013

KENAPA AKU DIUJI?

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka

dibiarkan saja mengatakan; "Kami telah

beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? Dan

sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang

yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah

mengetahui orang-orang yang benar dan

sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang

dusta. (Al Ankabut 2-3)

KENAPA AKU TAK DAPAT APA YANG AKU

IDAM-IDAMKAN?

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia

amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu

menyukai sesuatu padahal ia amat buruk

bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak

mengetahui. (Al Baqarah 216)

KENAPA UJIAN SEBERAT INI?

Allah tidak membebani seseorang melainkan

sesuai dengan kesanggupannya. (Al Baqarah

ayat 286)

RASA FRUSTRASI?

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah

pula kamu bersedih hati, padahal kamulah

orang-orang yang paling tinggi derajatnya,

jika kamu orang-orang yang beriman. (Al Imran

139)

AKU UDAH GAK DAPAT BERTAHAN LAGI

Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah.

Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat

Allah melainkan kaum yang kafir. (Yusuf 87)

BAGAIMANA AKU HARUS MENGHADAPINYA?

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah

kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah

bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah

supaya kamu beruntung. (Al Imran 200)

Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan

jalan sabar dan mengerjakan shalat. Dan

sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat

kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. (Al

Baqarah 45)

KEPADA SIAPA AKU BERHARAP?

Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain

Dia. Hanya kepadaNya aku bertawakkal. (At

Taubah 129)

APA YANG AKU DAPAT DARI SEMUA INI?

Sesungguhnya Allah telah membeli dari

orang-orang mukmin, diri dan harta mereka

dengan memberikan surga untuk mereka. (At

Taubah 111)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda menjadikan kita maju bersama. Terimakasih